01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Навчальний процес

Додипломна медична освіта

На базі клінічних баз ННЦ УТЦСМ проводиться виробнича лікарська практика для студентів медичних факультетів №№2,3 та 4 медичних факультетів, факультету підготовки іноземних громадян 5 курсу (ІХ, Х семестр), відповідно до Робочої програми виробничої практики «Виробнича лікарська практика» для закладів вищої медичної освіти України. Програма складена для спеціальностей  7.12010001  «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.1200003 «Медико-профілактична справа» напряму підготовки Медицина, на виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівців та освітньо-кваліфікаційної характеристики, затверджених наказом МОН України від 16.04.2003 р. №239 та типового навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України, відповідно до наказу НМУ імені О.О. Богомольця  від 15.06.2015 р. № 441 «Про затвердження робочих навчальних планів 2015/2016 н.р.» та на виконання рішення Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця від 12.06.2015 року.

Проходження практики «Виробнича лікарська практика» проводиться згідно з навчальним планом впродовж ІХ, Х семестрів, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін, з якими інтегрується програма виробничої практики. Така виробнича лікарська практика спрямована на оволодіння студентами навичками, необхідними для лікарів закладів первинної медичної допомоги та формує засади для подальшого вивчення студентами клінічних дисциплін – з хірургії, внутрішньої медицини, педіатрії, акушерства і гінекології, невідкладних станів, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання лікарської практики в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Післядипломна медична освіта

Згідно з навчально-виробничими планами УТЦСМ, які щорічно затверджуються МОЗ України, центром проводяться навчальні цикли тематичного удосконалення (ТУ) / повторного підвищення кваліфікації викладачів (ППК) закладів вищої медичної освіти (ЗВМО) всіх регіонів України з широкого кола актуальних питань практики сімейної медицини.

Цільова аудиторія ННЦ УТЦСМ:

 • Лікарі та керівники закладів охорони здоров’я України.
 • Викладачі клінічних кафедр закладів вищої медичної освіти (ЗВМО) України, які беруть участь у підготовці лікарів та медичних сестер за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина".

Наші викладачі:

 • Співробітники ННЦ УТЦСМ.
 • Запрошені тренери та експерти з провідних українських університетів та науково-дослідних інститутів для навчання або консультацій для окремих тем.
 • Іноземні тренери та експерти, в тому числі в рамках міжнародних проектів та угод про співпрацю.

ННЦ УТЦСМ на даний час підготовлено наступні навчальні програми циклів ТУ / ППК, більшість з яких підготовлені за підтримки міжнародних проектів та партнерів:

 1. «Загальна практика-сімейна медицина» (очна форма, тривалість 1 міс., 156 годин, підготовлено на виконання проекту Європейського Союзу в рамках Програми технічної допомоги ТACIC "Профілактичні та первинні заходи охорони здоров'я України", який здійснювався в Україні відповідно Індикативної програми, узгодженої між Урядом України та Комісією ЄС).
 2. «Сучасні аспекти охорони громадського здоров’я» (очна та дистанційна форма, тривалість 1 міс., 156 годин,  підготовлено в рамках реалізації міжнародного проекту за напрямком «Розробка сертифікованої навчальної програми у галузі охорони громадського здоров’я», завдяки підтримці Надзвичайного плану Президента США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR), наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Проекту «Реформа ВІЛ-послуг у дії», який виконувався в Україні  компанією Deloitte Consulting Overseas Projects LLС, на виконання Меморандуму про співпрацю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з Університетом Каліфорнії, Сан-Франциско (США), за підтримки МОЗ України та Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», участі національних та міжнародних громадських організацій та експертів).
 3. «Лідерство та управління в охороні здоров’я» (очна та дистанційна форма, тривалість 0,5 міс., 78 годин,  курс є адаптованою версією дистанційного он-лайн навчання системи постійної медичної освіти США, який підготовлено спільно з Міжнародним Центром з освіти та навчання в галузі охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH), США, завдяки міжнародному проекту в рамках реалізації Надзвичайного Плану Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), за підтримки Адміністрації з ресурсів і служб охорони здоров'я США (HRSA) та Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC).
 4. «Основи організації невідкладної медичної  допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях» (очна форма, тривалість 0,5 міс.), підготовлено за участю фахівців профільних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця.
 5. «Надання медико-психологічної допомоги дітям, підліткам та їх родинам» (очна форма, тривалість 0,5 міс., підготовлено за участю фахівців Національної дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ” та профільних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця).
 6. «Сучасні аспекти планування сім’ї» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин, підготовлено за участю профільних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця та  Програми «Здоров’я жінок України», що впроваджується в Україні Інститутом досліджень та тренінгів «Джон Сноу Інк.» у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України, за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку).
 7.  «Сучасні технології протидії розповсюдження ВІЛ/СНІД та наркозалежності: роль первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин), підготовлено міжнародним колективом українських і американських експертів та організацій, що працюють в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, за підтримки і участі Міжнародного Центру з освіти та навчання в галузі охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH), в рамках Надзвичайного плану Президента США по боротьбі зі СНІД (PEPFAR), та у співпраці з Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC).
 8. «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин), підготовлено спільно з командою Міжнародного центру освіти та підготовки з питань охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (США) (I-TECH/UW) в Україні, завдяки міжнародному проекту в рамках реалізації Надзвичайного Плану Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), за підтримки Адміністрації з ресурсів і служб охорони здоров'я США (HRSA), Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC) та  Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
 9.  «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід» (дистанційна форма, тривалість 0,5 міс., 78 годин), розроблено спільно з українськими фахівцями-експертами, що працюють в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, на основі навчального пакету очної форми курсу, який було підготовлено спільно з командою Міжнародного центру освіти та підготовки з питань охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (США) (I-TECH/UW) в Україні, завдяки міжнародному проекту в рамках реалізації Надзвичайного Плану Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), за підтримки Адміністрації з ресурсів і служб охорони здоров'я США (HRSA), Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC) та  Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
 10. «Використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів в практиці сімейної медицини» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин), підготовлено на виконання міжнародного проекту за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та в рамках Надзвичайного плану Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) у співпраці з Адміністрацією США з ресурсів і служб охорони здоров'я США (HRSA), Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC) та Міжнародним центром з освіти та підготовки з питань охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH/UW).
 11. «Сучасні підходи до використання наркотичних та психотропних лікарських засобів в загальній лікарській практиці» (дистанційна форма, тривалість 0,5 міс., 78 годин), розроблено спільно з українськими фахівцями-експертами на основі навчального пакету, підготовленого в рамках міжнародного проекту за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Надзвичайного плану Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) у співпраці з Адміністрацією США з ресурсів і служб охорони здоров'я США (HRSA), Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC) та Міжнародним центром з освіти та підготовки з питань охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH/UW).
 12.  «Використання наркотичних та психотропних речовин в лікуванні опіоїдної залежності: інтегрований підхід» (очно-заочна форма, тривалість 39 годин), в рамках реалізації програми «Інвестування у вплив на туберкульоз і ВІЛ» гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, за підтримки ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»).
 13. «Управління якістю профілактики ВІЛ-інфекції» (в очній формі, тривалість 39 годин), спільно з Американським товариством мікробіології, в рамках реалізації Глобальної програми міжнародної технічної допомоги Американського товариства мікробіології щодо зміцнення потенціалу лабораторій (ASM LabCap) в Україні, за підтримки ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»).
 14. «Сучасні технології інтегрованого ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та діабетом в практиці сімейної медицини», (очно-заочна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин), підготовлено за участю національної групи експертів ВООЗ, в рамках впровадження в Україні Спільного проекту МОЗ України та Європейського Бюро ВООЗ в Україні «Неінфекційні захворювання (НІЗ): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (ШАРС).
 15. «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку»  (очно-заочна форма, тривалість 0,5 міс., 78 годин), підготовлено за підтримки Європейського Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні, в рамках реалізації стратегії ВООЗ-ЮНІСЕФ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку».
 16. «Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроентерології» (дистанційна форма, тривалість 0,5 міс., 78 годин), підготовлено за участю фахівців профільних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця).
 17. «Актуальні питання сучасної практики рефлексотерапії в сімейній медицині» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин), в рамках виконання Угоди про співпрацю між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Університетом традиційної китайської медицини Провінції Ганьсу і Департаментом охорони здоров’я провінції Ганьсу (КНР).
 18. «Використання сучасних технологій традиційної китайської медицини в амбулаторно-поліклінічній практиці» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин), в рамках виконання Угоди про співпрацю між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Університетом традиційної китайської медицини Провінції Ганьсу і Департаментом охорони здоров’я провінції Ганьсу (КНР).
 19. «Актуальні питання дитячої гематології»  (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин).
 20. «Медичні інформаційні системи в роботі закладів охорони здоров’я» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин).
 21. «Актуальні питання онкодерматології в практиці сімейної медицини»
  (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин).
 22.  «Сучасні технології оздоровлення та профілактики в роботі закладів первинної медичної допомоги» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин).
 23. «Сучасні аспекти вигодовування дітей раннього грудного віку» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин).
 24. «Актуальні питання інтегрованого ведення пацієнтів на гемоконтактні вірусні інфекції» (очна форма, тривалість 0,25 міс., 39 годин).

Навчальні програми циклів тематичного удосконалення УТЦСМ складені, орієнтуючись на освітньо-професійні програми підготовки лікарів України, міжнародні стандарти постійного професійного розвитку, та побудовані за модульним принципом, керуючись рекомендаціями щодо розробки навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених відповідними наказами МОЗ України.

Для виконання програм циклів ТУ в процесі навчання передбачено використання інтерактивних форм та методів. Одним із них є тренінг, як шлях формування необхідних умінь та навичок слухачів, що базується на активних методах групової роботи, використанні специфічних форм передачі знань, навчання навичкам та вмінням у сферах спілкування, діяльності, особистісного розвитку, тощо, при здійсненні якого викладачем створюються умови для багаторівневої комунікації між усіма учасниками. Весь лекційний матеріал та інформаційні матеріали для семінарських і практичних занять представлені в електронному вигляді і мультимедійних презентаціях, лекції проводяться в інтерактивній формі, впроваджується застосування таких засобів діагностики рівня підготовки слухачів, як комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, оцінки результатів творчих завдань, тощо.

Проведення навчальних циклів пропонується в очній, змішаній, денній та дистанційній он-лайн формах. Після успішного завершення програм навчання слухачам видається Посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації та нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Враховуючи актуальні тенденції створення сучасної системи постійного професійного розвитку спеціалістів закладів охорони здоров’я України, ННЦ УТЦСМ розробляє та впроваджує нові форми і методи викладання, сучасні технології практичних тренінгів, дистанційної освіти.