01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

06.03.2020

Цикл тематичного удосконалення за денно-дистанційною формою для лікарів «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід»

З метою зміцнення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні, Навчально-науковим центром - Українським тренінговим центром сімейної медицини (ННЦ УТЦСМ) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця був проведений цикл тематичного удосконалення лікарів /повторного підвищення кваліфікації викладачів клінічних кафедр ЗВМО за денно-дистанційною формою «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід».

Навчальний пакет даного курсу було розроблено для очної форми проведення навчання спільно з командою Міжнародного центру освіти та підготовки з питань охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (США) (I-TECH/UW) в Україні,  завдяки міжнародному проекту в рамках реалізації Надзвичайного Плану Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), за підтримки Адміністрації з ресурсів і служб охорони здоров'я США (HRSA), Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC) та  Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Університет штату Вашингтон є одним з провідних університетів Сполучених Штатів Америки, програми підготовки спеціалістів якого, насамперед,  сімейної медицини, останні чверть століття посідають перші місця в національних рейтингах медичних шкіл США і який з 2014 року є міжнародним партнером ННЦ УТЦСМ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Після оцінки проведених циклів тематичного удосконалення в очній формі для різних регіонів України впродовж 2018-2019 рр. були зібрані та проаналізовані пропозиції близько 1000 слухачів.  Більшість з них висловили побажання мати можливість дистанційного он-лайн навчання через мережу інтернет. Реалізуючи ці пропозиції наших шановних колег, колектив ННЦ УТЦСМ, із залученням фахівців-експертів з питань ВІЛ/СНІДу, оновив матеріали курсу та розробив денно - дистанційну он-лайн форму його проведення, відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Слухачами курсу стали лікарі загальної практики-сімейні лікар, лікарі інших спеціальностей амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я та викладачі клінічних кафедр ЗВМО, які проводитимуть консультування та тестування з ініціативи медичного працівника. Протягом навчання слухачі вдосконалювали свої компетенції з питань епідеміології, нормативно-правового регулювання і  етичних питань при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам,  ранньої діагностики ВІЛ-інфекції, масштабного розширення ефективних моделей тестування (консультування і тестування з ініціативи медичного працівника (PITC) та індексного тестування), розробки та впровадження Національного протоколу лікування ВІЛ-інфекції, оптимізації режимів лікування, впровадження стратегії «Тестуй та починай», надання пакету комплексних послуг в одному місці, а також ефективного перенаправлення  пацієнтів для медичного нагляду і послуг лікування, основних принципів та забезпечення збільшення охоплення антиретровірусною терапією, виявлення потенційно важливих лікарських взаємодій та побічних ефектів внаслідок прийому антиретровірусних  препаратів,  а також вмінню застосовувати методи до і після контактної профілактики ВІЛ-інфекції на практиці. Слухачі навчального курсу оволоділи як теоретичними, так і практичними знаннями для ефективного використання в їх поточній роботі.

Під час проведення фінальної частини навчального циклу у слухачів була можливість самостійно продемонструвати отримані практичні навички з тестування та консультування, вирішення етичних питань та клінічно-орієнтовних завдань, ставити питання лекторам, дискутувати та обмінюватись досвідом роботи з колегами. Після успішного завершення навчального курсу слухачі отримали посвідчення встановленого МОЗ України зразку, згідно з яким нараховується кількість балів, відповідно до чинних Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, та сертифікат міжнародного проекту.

Бажаємо усім слухачам-випускникам навчального курсу успіхів в їх подальшій професіональній діяльності, наснаги та оптимізму!