01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Календарний план
на 2020 рік проведення навчальних циклів тематичного удосконалення (ТУ)/повторного, підвищення кваліфікації на базі навчально-наукового центру - Українського тренінгового центру сімейної медицини (ННЦ УТЦСМ) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Найменування циклу Контингент слухачів Форма підвищення кваліфікації Реєстрація на курс
Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМO Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Загальна практика – сімейна медицина (очна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМO Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Сучасні аспекти громадського здоров’я (дистанційна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Лідерство та управління в охороні здоров’я (дистанційна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Основи надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях (очна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Актуальні питання сучасної практики рефлексотерапії в сімейній медицині (очна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроентерології (дистанційна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Сучасні підходи до використання наркотичних та психотропних лікарських засобів в загальній лікарській практиці (дистанційна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід (дистанційна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Сучасні технології інтегративного ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та діабетом в практиці сімейної медицини (очна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Медичні інформаційні системи в роботі закладів охорони здоров’я (очна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Сучасні аспекти вигодовування дітей раннього грудного віку (очна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб
Актуальні питання інтегрованого ведення пацієнтів на гемоконтактні вірусні інфекції (очна форма навчання) Лікарі закладів охорони здоров’я, викладачі кафедр ЗВМО Тематичне удосконалення лікарів / повторне підвищення кваліфікації викладачів для фізичних осіб для юридичних осіб

Примітки:

Календарний план циклів ТУ ННЦ УТЦСМ на 2020 р. в форматі PDF.

Проведення навчальних циклів ТУ пропонується в очній та дистанційній формі. По закінченні навчання видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації та нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Заявки від закладів охорони здоров’я або фізичних осіб для проходження навчання на циклах ТУ за бюджетом або за контрактом пропонується направляти наступним чином:

  1. Шляхом заповнення он-лайн форм заявки/особистої картки курсанта на сайті (для фізичних осіб). 

  2. Шляхом заповнення форми заявки та відправки її на е-mail: utcfm.nmu@gmail.com (для юридичних осіб).

  3. Направлення заявки на е-mail: utcfm.nmu@gmail.com чи поштою на адресу: бульв. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Навчально-науковий центр - Український тренінговий центр сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця. 

Зверніть увагу: для дистанційної форми навчанння в особистій картці курсанта у 18 пункті треба поставити дату початку циклу ТУ.

Форма заявки:

з/п
Найменування циклу ТУ
Термін навчання
ПІБ слухача/слухачів
Навчання за бюджетом (Б)
або за контрактом (К)
Потреба проживання в готелі
(«так», «ні»)
  1.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакти для додаткової інформації:

(044) 360 80 81, (098) 288 16 46, (067) 824 88 04
E-mail: utcfm.nmu@gmail.cominfo@ucfm.com.ua