01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР - УКРАЇНСЬКИЙ ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ННЦ УТЦСМ) НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Навчально-науковий центр - Український тренінговий центр сімейної медицини (ННЦ УТЦСМ) створено в 2005 році, як навчально-науковий центр - структурний підрозділ Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, на підставі наказу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 26.05.05 №253 "Про створення навчально-наукового центру - Українського тренінгового центру сімейної медицини".

МОЗ України покладено на УТЦСМ координацію і проведення науково-практичної підготовки та перепідготовки медичних кадрів, наукових досліджень, розробки та апробації нових медичних технологій напрямку загальної практики-сімейної медицини в Україні на всіх рівнях медичної освіти - додипломному, післядипломному та етапі постійного професійного розвитку, згідно із наказом МОЗУ від 24.05.2005 № 228 та Положенням про УТЦСМ, затвердженим НМУ та погодженим МОЗ України в 2005 році, що гармонізовано із п.7. чинного Закону України про Вищу освіту.

Інформацію про створення та діяльність ННЦ УТЦСМ НМУ імені О.О. Богомольця надано та включено до:

- П’ятої періодичної доповіді України Європейському Союзу №E/C.12/UKR/5 від 14.08.2006 щодо виконання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права;

Американських Рад з міжнародної освіти, як історію успіху («History of success») реалізації та життєздатності. результатів міжнародного проекту.

Згідно з навчально-виробничими планами УТЦСМ, які щорічно затверджуються МОЗ України, центром проводяться навчальні цикли тематичного удосконалення (ТУ) з актуальних питань практики первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини для лікарів закладів охорони здоров’я та викладачів ВМНЗ І-ІV рівнів акредитації України, які беруть участь в підготовці лікарів та медсестер/бакалаврів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина».

ННЦ УТЦСМ на даний час підготовлено та проводяться навчальні програми циклів ТУ, частина з яких підготовлені за участю міжнародних програм.

Загальна практика-сімейна медицина» (тривалість 1 міс., підготовлено спільно с програмою ЄС "Профілактичні та первинні заходи охорони здоров'я України").

«Основи організації невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях» (тривалість 0,5 міс., підготовлено за участю фахівців профільних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця).

«Надання медико-психологічної допомоги дітям, підліткам та їх родинам» (тривалість 0,5 міс., підготовлено за участю фахівців Національної дитячої спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ” та профільних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця).

«Медичні інформаційні системи в роботі закладів охорони здоров’я на засадах сімейної медицини» (тривалість 0,25 міс.).міжнародного розвитку).

«Сучасні аспекти планування сім’ї» (тривалість 0,25 міс., підготовлено за участю профільних кафедр НМУ імені О.О. Богомольця та Програми «Здоров’я жінок України», що впроваджується в Україні Інститутом досліджень та тренінгів «Джон Сноу Інк.» у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України.

«Актуальні питання онкодерматології в практиці сімейної медицини» (тривалість 0,25 міс.).

УТЦСМ - це навчально-науковий клінічний центр, який здійснює також лікувально-діагностичну та наукову діяльність на базі закладів охорони здоров’я м. Києва. Центр сприяє створенню клінік сімейної медицини на базі амбулаторно-поліклінічних закладів, центрів первинної медичної допомоги для впровадження сучасної практики первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.