01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Сучасні підходи до використання наркотичних та психотропних лікарських засобів в загальній лікарській практиці (50 балів БПР)

Дати проведення циклу ТУ та реєстрація:

Про цей курс: невід’ємним правом кожної людини та надзавданням української держави є збереження гідного, повноцінного, активного життя пацієнта, незалежно від невиліковного діагнозу. В зв’язку з цим, та в контексті здійснення лікарями загальної практики координованої, всебічної, постійної медичної допомоги, орієнтованої на інтереси сім’ї та громади, надзвичайно важливим є набуття ними знань, вмінь та практичних навичок з питань контролю болю та симптомів порушень життєво важливих функцій, психологічної підтримки паліативних пацієнтів та  сучасних технологій використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів в загальній лікарський практиці, та на амбулаторно-поліклінічному рівні. Це обумовлює актуальність запропонованого Вам курсу тематичного удосконалення «Сучасні підходи до використання наркотичних та психотропних засобів в загальній лікарський практиці».

Мета курсу: Забезпечення учасників необхідними знаннями та навичками з питань надання паліативної допомоги хворим з використанням наркотичних, психотропних засобів та їх прекурсорів відповідно до сучасних вимог до використання та обігу наркотичних речовин в закладах охорони здоров'я та ознайомлення з принципами оцінки болю, вибору лікувальної тактики і психологічного супроводу невиліковних пацієнтів, а також застосуванням замісної підтримуючої терапії для лікування пацієнтів з синдромом залежності від опіоїдів.

Очікуємо, що слухачі по завершенню даного навчального курсу зможуть вдосконалити свої компетенції з наступних напрямків, а саме:

  1. Удосконалити знання щодо компетенцій лікаря загальної практики при наданні сучасної паліативної допомоги невиліковним хворим.
  2. Ознайомитись з сучасними вимогами до використання та обігу наркотичних речовин в закладах охорони здоров'я: нормативно-правові документи та їх застосування при забезпеченні пацієнтів опіоїдними анальгетиками.
  3. Розширити знання по наданню замісної підтримувальної терапії пацієнтам з синдромом залежності від опіоїдів в амбулаторно-поліклінічних закладах охорони здоров’я.
  4. Поглибити знання щодо сучасних принципів оцінки болю та вибору лікувальної тактики у паліативних хворих (як дорослих так і дітей).
  5. Ознайомитись з особливостями надання психологічної допомоги невиліковним пацієнтам та діагностики, лікування та профілактики синдрому особистісних змін в сфері спілкування з людьми у лікарів.

Для кого цей курс: Навчальний курс спрямований на лікарів загальної практики та лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів  різних спеціальностей та викладачів клінічних кафедр ЗВМО.

Структура та основна методологія курсу: навчальний курс тематичного удосконалення є результатом спільної роботи міжнародного колективу, за підтримки і участі Міжнародного Центру з освіти та навчання в галузі охорони здоров’я Університету Вашингтона (I-TECH) в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) та у співпраці з Центрами контролю та профілактики захворювань США(CDC) і міжнародного фонду «Відродження». Курс сформований з 8 модулів та розрахований на дистанційне он-лайн навчання впродовж 8 тижнів. Після успішного закінчення навчання видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації та нарахуванням 50 балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Весь навчальний матеріал викладено на веб-сайті курсу, який включає в себе лекції, записані модулі для самостійного навчання, онлайн вправи для самооцінки, а також дискусійний форум, де Ви зможете спілкуватися з іншими слухачами курсу разом з викладачами, обмінюватися ідеями та ділитися своїми думками і досвідом з питань використання опіоїдних анальгетиків та наданні сучасної паліативної допомоги невиліковним хворим у Вашій роботі. Всі матеріали будуть доступні Вам для навчання у будь-який зручний для Вас час.

Примітки:

* – змішана (денна та дистанційна) он-лайн форма навчання

Після успішного закінчення навчальних циклів слухачі отримають Посвідчення встановленого Міністерством охорони здоров’я України зразку, згідно з яким нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів БПР,  затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Даний цикл ТУ проводиться як за бюджетною формою навчання, так і на госпрозрахункових засадах, за контрактом. Після реєстрації Ви отримаєте підтвердження участі та всі інструкції для зарахування на курс.

 

Контакти для додаткової інформації: 
(093) 681 78 16, (068) 573 09 32, (098) 288 16 46
E-mail: ucfm.info@nmu.ua