01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Протидія ВІЛ-інфекції/СНІД: сучасний інтегрований підхід (50 балів БПР)

Дати проведення циклу ТУ та реєстрація:

Навчальний курс: "Протидія ВІЛ/СНІДу: сучасний інтегрований підхід" ґрунтується на сучасних знаннях та доказових даних і присвячений актуальній проблемі громадської охорони здоров'я – епідемії ВІЛ-інфекції, яка продовжує залишатись серйозною загрозою для системи охорони здоров’я України. Навчальний курс орієнтовано на вдосконалення компетенцій лікарів різних спеціальностей усіх закладів охорони здоров’я з питань ранньої діагностики, надання послуг з консультування та тестування, догляду, соціальної адаптації, лікування і профілактики ВІЛ/СНІД, зокрема в поєднанні з наркозалежністю, туберкульозом, гепатитами. Крім того, курс має сильну орієнтацію на формування навичок консультування з різних аспектів: дотестове та післятестове консультування з ініціативи медичного працівника, індексного консультування, консультування з питань лікування, а також практичному навчанню діагностики ВІЛ-інфекції з використанням швидких тестів.

Мета курсу: Забезпечення учасників необхідними знаннями та навичками з питань ранньої діагностики ВІЛ-інфекції, надання послуг з консультування та тестування з ініціативи медичного працівника з використанням швидких тестів, лікування та профілактики ВІЛ/СНІД, зокрема в поєднанні з наркозалежністю, туберкульозом, гепатитами.

Очікуємо, що слухачі по завершенню даного навчального курсу зможуть вдосконалити свої компетенції з наступних напрямків, а саме:

 1. Вміти описати правила професійної етики та конфіденційності в контексті ВІЛ-інфекції;
 2. Пояснити, яким чином міфи та неправильні уявлення про ВІЛ-інфекцію призводять до стигми та дискримінації ЛЖВ.
 3. Описати ключові принципи та підходи до недискримінаційної та пацієнт-орієнтованої комунікації.
 4. Пояснити патофізіологію та шляхи передачі ВІЛ-інфекції.
 5. Пояснити, які пацієнти мають пріоритет для тестування на ВІЛ-інфекцію з огляду на локальну епідеміологію, шляхи передачі та клінічні прояви.
 6. Надавати послуги з тестування на ВІЛ-інфекцію разом із дотестовим інформуванням та післятестовим консультуванням, інформуванням та тестуванням партнерів (індексним тестуванням).
 7. Описати стратегії ефективного перенаправлення  людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)  після тестування до послуг з лікування та догляду з приводу ВІЛ-інфекції.
 8. Консультувати пацієнтів стосовно важливості взяття під медичний нагляд, швидкого початку антиретровірусної терапії (АРТ), а також зручності, безпечності та переносимості поточних схем першого ряду.
 9. Розпізнавати потенційні важливі лікарські взаємодії та небажані явища внаслідок АРТ.
 10. Описати стратегії профілактики ВІЛ-інфекції (поведінкова, біомедична (включно з постконтактною профілактикою (ПКП) та структурна) та групи населення, до яких вони застосовуються.
 11. Слідувати алгоритму отримання чи надання ПКП у разі професійного контакту з ВІЛ.
 12. Налагодити в своєму закладі дієвий механізм тестування  та перенаправлення виявлених пацієнтів з ВІЛ-інфекцією шляхом формування «клінічного маршруту пацієнта на рівні закладу».
 13. Здійснювати ефективне використання швидких тестів для направленого пошуку пацієнтів з потенційними ризиками наявності ВІЛ-інфекції.

Для кого цей курс: Навчальний курс спрямований на лікарів різних спеціальностей закладів охорони здоров’я  та викладачів клінічних кафедр ЗВМО.

Структура та основна методологія курсу: В структуру та методологію навчального циклу впроваджено сучасні інноваційні технології навчання Університету штату Вашингтон, які вже продемонстрували свою ефективність в системі підвищення кваліфікації лікарів та викладачів США. Курс сформований з 8 модулів та розрахований на дистанційне он-лайн навчання впродовж 8 тижнів.  Після успішного закінчення навчання видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації та нарахуванням 50 балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Весь навчальний матеріал викладено на веб-сайті курсу, який включає в себе лекції, записані модулі для самостійного навчання, онлайн вправи для самооцінки, а також дискусійний форум, де Ви зможете спілкуватися з іншими слухачами курсу разом з викладачами, обмінюватися ідеями та ділитися своїми думками і досвідом з питань протидії розповсюдження ВІЛ-інфекції у Вашій роботі. Всі матеріали будуть доступні Вам для навчання у будь-який зручний для Вас час. 

Примітки:

* – змішана (денна та дистанційна) он-лайн форма навчання

Після успішного закінчення навчальних циклів слухачі отримають Посвідчення встановленого Міністерством охорони здоров’я України зразку, згідно з яким нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів БПР,  затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Даний цикл ТУ проводиться як за бюджетною формою навчання, так і на госпрозрахункових засадах, за контрактом. Після реєстрації Ви отримаєте підтвердження участі та всі інструкції для зарахування на курс.

 

Контакти для додаткової інформації: 
(093) 681 78 16, (068) 573 09 32, (098) 288 16 46
E-mail: ucfm.info@nmu.ua