01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Основи надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях (50 балів БПР)

Дати проведення циклу ТУ та реєстрація:

Основною метою пропонованого Вам навчального курсу циклу тематичного удосконалення лікарів/повторного підвищення кваліфікації викладачів клінічних кафедр ЗВМО є вдосконалення компетенцій слухачів з питань загальних пpинципів оpганізації системи надання невідкладної медичної допомоги, чинного нормативно-правового регулювання в Україні, основних методів серцево-легеневої pеанімації, надання невідкладної медичної допомоги пpи гострих станах сеpцево-судинних, алергічних захвоpювань, коматозних станах та ін., а також діагностики і невідкладної допомоги пpи гостpих екзогенних отруєннях та тpавмах опоpно-pухового апаpату.

Примітки:

* – змішана (денна та дистанційна) он-лайн форма навчання

Після успішного закінчення навчальних циклів слухачі отримають Посвідчення встановленого Міністерством охорони здоров’я України зразку, згідно з яким нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів БПР,  затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Даний цикл ТУ проводиться як за бюджетною формою навчання, так і на госпрозрахункових засадах, за контрактом. Після реєстрації Ви отримаєте підтвердження участі та всі інструкції для зарахування на курс.

 

Контакти для додаткової інформації: 
(093) 681 78 16, (068) 573 09 32, (098) 288 16 46
E-mail: ucfm.info@nmu.ua