01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Основи надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях (50 балів БПР)

Дати проведення циклів ТУ: "Основи надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі та при надзвичайних ситуаціях" -  08.02  05.03.2021р.*, 17.05  11.06.2021р.*, 13.09  08.10.2021р.*

Основною метою пропонованого Вам навчального курсу циклу тематичного удосконалення лікарів/повторного підвищення кваліфікації викладачів клінічних кафедр ЗВМО є вдосконалення компетенцій слухачів з питань загальних пpинципів оpганізації системи надання невідкладної медичної допомоги, чинного нормативно-правового регулювання в Україні, основних методів серцево-легеневої pеанімації, надання невідкладної медичної допомоги пpи гострих станах сеpцево-судинних, алергічних захвоpювань, коматозних станах та ін., а також діагностики і невідкладної допомоги пpи гостpих екзогенних отруєннях та тpавмах опоpно-pухового апаpату.

Примітки:

* – змішана (денна та дистанційна) он-лайн форма навчання 

Проведення навчального циклу ТУ пропонується в дистанційній формі. Після успішного закінчення ТУ видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації для нарахування 50 балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку (БПР),  затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Даний цикл ТУ проводиться як за бюджетною формою навчання, так і на госпрозрахункових засадах, за контрактом. Після реєстрації Ви отримаєте підтвердження участі та всі інструкції для зарахування на курс.


Заявки від фізичних осіб або юридичних осіб/ закладів для проходження навчання на циклах ТУ за бюджетом або за контрактом просимо направляти наступним чином:

  1. Шляхом заповнення он-лайн форм заявки/особистої картки курсанта на сайті (для фізичних осіб).

  2. Шляхом заповнення форми заявки та відправки її на е-mail: utcfm.nmu@gmail.com або поштою на адресу: бульв. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Навчально-науковий центр - Український тренінговий центр сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця (для юридичних осіб).

Форма заявки для юридичних осіб (шляхом заповнення форми заявки).

Контакти для додаткової інформації: 
(093) 681 78 16, (063) 027 29 94, (098) 288 16 46
E-mail: utcfm.nmu@gmail.cominfo@ucfm.com.ua