01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Лідерство та управління в охороні здоров’я (50 балів БПР)

Дати проведення циклів ТУ: "Лідерство та управління в охороні здоров’я" -  18.01 – 26.02.2021р.*, 05.04 – 14.05.2021р.*, 13.09 – 22.10.2021р.*, 04.10 – 12.11.2021р.*

Про цей курс: навчальний курс підвищення кваліфікації «Лідерство та управління в охороні здоров’я» набуває надзвичайну актуальність та важливість для нашої країни саме тепер, коли в умовах сучасного стану активного реформування галузі охорони здоров’я особливо гостро постає проблема готовності медичних, управлінських кадрів до впровадження нових та ефективних методів лідерства та управління, в тому числі в сфері протидії розповсюдженню соціально-небезпечних хвороб, насамперед ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу та інших. Зрозуміло, що сильними лідерами та управлінцями не народжуються, але ними можна стати з набуттям певних знань та навичок, яким, в свою чергу, можна та потрібно навчатись разом із оволодінням необхідними медичними знаннями. І це разом складає важливі елементи ефективної системи охорони здоров’я. Лідерство та управління – це різні концепції, які мають відмінності та спільні риси, часто переплітаються на практиці та потребують спеціальних знань та навичок, до яких ми будемо звертатися протягом всього курсу.

Пропонований вам курс є адаптованою версією курсу дистанційного он-лайн навчання системи постійної медичної освіти американських лікарів «Лідерство та управління в охороні здоров’я», розроблений Міжнародним центром освіти та підготовки з питань охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH/UW), США. Університет штату Вашингтон є одним з провідних університетів Сполучених Штатів Америки, програми підготовки спеціалістів сімейної медицини якого останні 24 роки посідають перше місце в національних рейтингах медичних шкіл США і який з 2014 року є міжнародним партнером Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Матеріали американського курсу було перекладено та адаптовано для України на базі навчально-наукового центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця - Українського тренінгового центру сімейної медицини. Після апробації та аналізу пілотного проведення адаптованої версії дистанційного курсу, внесення відповідних правок та корекцій, даний навчальний курс було переформатовано в цикл тематичного удосконалення лікарів / повторного підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої медичної освіти (ЗВМО). України «Лідерство та управління в охороні здоров’я» для проведення в дистанційній формі, тривалістю 78 навчальних годин.

Вся ця робота була здійснена спільно з командою I-TECH в Україні (I-TECH/Ukraine) завдяки міжнародному проекту в рамках реалізації Надзвичайного Плану Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), співпраці з Адміністрацією з ресурсів і служб охорони здоров'я США (HRSA) та Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC).  

Навчальний курс пропонується у форматі циклу тематичного удосконалення лікарів /повторного підвищення кваліфікації викладачів ЗВМО  в дистанційній формі, 78 навчальних годин. Він сформований з 10 модулів та розрахований на дистанційне он-лайн навчання впродовж 10 тижнів.

Очікуємо, що слухачі по завершенні даного навчального курсу зможуть вдосконалити свої компетенції з наступних напрямків, а саме:

  • Зміцнити свої персональні навички, експертний технічний потенціал лідерства та управління в сфері глобального здоров’я.
  • Вміти ефективно підходити до подолання проблем і вирішення нових викликів в управлінні закладами охорони здоров’я із використанням основних принципів та інструментів управління людськими та фінансовими ресурсами.
  • Знати, що таке ефективне лідерство та управління в різних культурах і організаціях.
  • Вміти мотивувати людей, налаштовувати системи та ресурси для досягнення спільної мети.
  • Управляти системами, які відповідають національним та міжнародним вимогам.
  • Визначати методи моніторингу та оцінки ефективності і результативності впровадження різних програм.
  • Використовувати активну участь в обговореннях та завданнях для вдосконалення своєї професійної майстерності з лідерства та управління.

Весь навчальний матеріал викладено на веб-сайті курсу, який включає в себе лекції, записані модулі для самостійного навчання, онлайн вправи для самооцінки, а також дискусійний форум, де ви зможете спілкуватися з іншими учасниками курсу через фасилітаторів курсу, обмінюватися ідеями та ділитися своїми думками та досвідом з управління і лідерства.

Оцінку виконання кожного модуля та контрольних фінальних завдань курсу будуть здійснювати фасилітатори - викладачі УТЦСМ за бальною системою оригінальної версії курсу.

Для кого цей курс: для представників медичної та освітньої галузі України. Це медичні працівники (лікарі), керівники закладів охорони здоров’я, викладачі а також ті, хто має великий досвід роботи в сфері охорони здоров’я, а також хоче покращити свої знання.

Примітки:

* – змішана (денна та дистанційна) он-лайн форма навчання 

Проведення навчального циклу ТУ пропонується в дистанційній формі. Після успішного закінчення ТУ видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації для нарахування 50 балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку (БПР),  затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Даний цикл ТУ проводиться як за бюджетною формою навчання, так і на госпрозрахункових засадах, за контрактом. Після реєстрації Ви отримаєте підтвердження участі та всі інструкції для зарахування на курс.


Заявки від фізичних осіб або юридичних осіб/ закладів для проходження навчання на циклах ТУ за бюджетом або за контрактом просимо направляти наступним чином:

  1. Шляхом заповнення он-лайн форм заявки/особистої картки курсанта на сайті (для фізичних осіб).

  2. Шляхом заповнення форми заявки та відправки її на е-mail: utcfm.nmu@gmail.com або поштою на адресу: бульв. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Навчально-науковий центр - Український тренінговий центр сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця (для юридичних осіб).

Форма заявки для юридичних осіб (шляхом заповнення форми заявки).

Контакти для додаткової інформації: 
(093) 681 78 16, (063) 027 29 94, (098) 288 16 46
E-mail: utcfm.nmu@gmail.cominfo@ucfm.com.ua