01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Лідерство та управління в охороні здоров’я (50 балів БПР)

Дати проведення циклу ТУ та реєстрація:

Про цей курс: навчальний курс підвищення кваліфікації «Лідерство та управління в охороні здоров’я» набуває надзвичайну актуальність та важливість для нашої країни саме тепер, коли в умовах сучасного стану активного реформування галузі охорони здоров’я особливо гостро постає проблема готовності медичних, управлінських кадрів до впровадження нових та ефективних методів лідерства та управління, в тому числі в сфері протидії розповсюдженню соціально-небезпечних хвороб, насамперед ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу та інших. Зрозуміло, що сильними лідерами та управлінцями не народжуються, але ними можна стати з набуттям певних знань та навичок, яким, в свою чергу, можна та потрібно навчатись разом із оволодінням необхідними медичними знаннями. І це разом складає важливі елементи ефективної системи охорони здоров’я. Лідерство та управління – це різні концепції, які мають відмінності та спільні риси, часто переплітаються на практиці та потребують спеціальних знань та навичок, до яких ми будемо звертатися протягом всього курсу.

Пропонований вам курс є адаптованою версією курсу дистанційного он-лайн навчання системи постійної медичної освіти американських лікарів «Лідерство та управління в охороні здоров’я», розроблений Міжнародним центром освіти та підготовки з питань охорони здоров’я Університету штату Вашингтон (I-TECH/UW), США. Університет штату Вашингтон є одним з провідних університетів Сполучених Штатів Америки, програми підготовки спеціалістів сімейної медицини якого останні 24 роки посідають перше місце в національних рейтингах медичних шкіл США і який з 2014 року є міжнародним партнером Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Матеріали американського курсу було перекладено та адаптовано для України на базі навчально-наукового центру Національного медичного університету імені О.О. Богомольця - Українського тренінгового центру сімейної медицини. Після апробації та аналізу пілотного проведення адаптованої версії дистанційного курсу, внесення відповідних правок та корекцій, даний навчальний курс було переформатовано в цикл тематичного удосконалення лікарів / повторного підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої медичної освіти (ЗВМО). України «Лідерство та управління в охороні здоров’я» для проведення в дистанційній формі, тривалістю 78 навчальних годин.

Вся ця робота була здійснена спільно з командою I-TECH в Україні (I-TECH/Ukraine) завдяки міжнародному проекту в рамках реалізації Надзвичайного Плану Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), співпраці з Адміністрацією з ресурсів і служб охорони здоров'я США (HRSA) та Центрами контролю та профілактики захворювань США (CDC).  

Навчальний курс пропонується у форматі циклу тематичного удосконалення лікарів /повторного підвищення кваліфікації викладачів ЗВМО  в дистанційній формі, 78 навчальних годин. Він сформований з 10 модулів та розрахований на дистанційне он-лайн навчання впродовж 10 тижнів.

Очікуємо, що слухачі по завершенні даного навчального курсу зможуть вдосконалити свої компетенції з наступних напрямків, а саме:

  1. Зміцнити свої персональні навички, експертний технічний потенціал лідерства та управління в сфері глобального здоров’я.
  2. Вміти ефективно підходити до подолання проблем і вирішення нових викликів в управлінні закладами охорони здоров’я із використанням основних принципів та інструментів управління людськими та фінансовими ресурсами.
  3. Знати, що таке ефективне лідерство та управління в різних культурах і організаціях.
  4. Вміти мотивувати людей, налаштовувати системи та ресурси для досягнення спільної мети.
  5. Управляти системами, які відповідають національним та міжнародним вимогам.
  6. Визначати методи моніторингу та оцінки ефективності і результативності впровадження різних програм.
  7. Використовувати активну участь в обговореннях та завданнях для вдосконалення своєї професійної майстерності з лідерства та управління.

Весь навчальний матеріал викладено на веб-сайті курсу, який включає в себе лекції, записані модулі для самостійного навчання, онлайн вправи для самооцінки, а також дискусійний форум, де ви зможете спілкуватися з іншими учасниками курсу через фасилітаторів курсу, обмінюватися ідеями та ділитися своїми думками та досвідом з управління і лідерства.

Оцінку виконання кожного модуля та контрольних фінальних завдань курсу будуть здійснювати фасилітатори - викладачі УТЦСМ за бальною системою оригінальної версії курсу.

Для кого цей курс: для представників медичної та освітньої галузі України. Це медичні працівники (лікарі), керівники закладів охорони здоров’я, викладачі а також ті, хто має великий досвід роботи в сфері охорони здоров’я, а також хоче покращити свої знання.

Примітки:

* – змішана (денна та дистанційна) он-лайн форма навчання

Після успішного закінчення навчальних циклів слухачі отримають Посвідчення встановленого Міністерством охорони здоров’я України зразку, згідно з яким нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів БПР,  затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Даний цикл ТУ проводиться як за бюджетною формою навчання, так і на госпрозрахункових засадах, за контрактом. Після реєстрації Ви отримаєте підтвердження участі та всі інструкції для зарахування на курс.

 

Контакти для додаткової інформації: 
(093) 681 78 16, (068) 573 09 32, (098) 288 16 46
E-mail: ucfm.info@nmu.ua