01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроентерології (дистанційна форма навчання)

Дати проведення циклів ТУ: "Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроентерології" -  12.10 – 04.12.2020р.

Про цей курс: програма навчального циклу тематичного удосконалення (ТУ) «Актуальні питання клінічної фармакології в гастроентерології» розроблена з метою забезпечення підвищення якості лікування пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту, а також для впровадження в практику лікарів закладів охорони здоров’я сучасних ефективних та безпечних підходів до фармакотерапії захворювань шлунково-кишкового тракту. Всесвітня організація охорони здоров’я у 2017 році розпочала компанію «Ліки без шкоди» (Medication without harm), яка передбачає зменшення удвічі смертності від ятрогенних медикаментозних впливів протягом п’яти років. Згідно даної компанії Міністрам охорони здоров’я рекомендується ініціювати створення національних планів, які будуть включати зокрема системи та практики управління лікарськими засобами. Це обумовлено тим, що побічні (небажані, несприятливі) реакції на лікарські засоби (ПРЛЗ) у розвинутих країнах є основною причиною госпіталізації та смертності людей. Так, в США ПРЛЗ щорічно спричиняють більше 100 тис. фатальних випадків і призводять до витрат в середньому на суму 136 мільярдів доларів. У Канаді звернення за допомогою у відділення невідкладної терапії та на госпіталізацію з приводу ПРЛЗ серед літніх людей призводить до щорічних витрат в середньому на суму 35,7 млн доларів.

Мета курсу: забезпечення учасників необхідними знаннями та навичками щодо основних підходів раціональної фармакотерапії захворювань травного тракту, поглибення знань з фармакокінетики основних груп лікарських засобів, які використовуються в практиці сімейного лікаря (терапевта, гастроентеролога) для лікування патології шлунково-кишкового тракту, ознайомлення з сучасними вимогами щодо персоналізованої терапії пацієнтів гастроентерологічного профілю, розширення знань щодо сучасних протоколів та настанов лікування патології органів травлення, удосконалення професійних  компетенцій із оцінки ризиків розвитку небажаних побічних реакцій та взаємодії лікарських засобів при лікуванні пацієнтів гастроентерологічного профілю та поглиблення знань і оволодіння навичками профілактики розвитку несприятливих побічних реакцій на лікарські засоби.

Очікуємо, що слухачі по завершенню даного навчального курсу зможуть вдосконалити свої компетенції з наступних напрямків, а саме:

 1. Оволодіти основними поняттями персоналізованої терапії.

 2. Призначати фармакокінетично обґрунтоване лікування пацієнтів із захворюваннями травного тракту.

 3. Аналізувати безпеку лікування залежно від індивідуальних особливостей пацієнта.

 4. Визначати зміну очікуваного ефекту від лікування при застосуванні індукторів або інгібіторів метаболізму лікарських засобів.

 5. Пояснювати ризики виникнення небажаних лікарських реакцій при застосуванні лікарських засобів із високою замінністю до білків плазми крові.

 6. Визначати фармакодинамічний синергізм та антагонізм лікарських засобів.

 7. Проводити аналіз фармакокінетичної та фармакодинамічної взаємодії лікарських засобів.

 8. Проводити аналіз потенції обраних лікарських засобів.

 9. Класифікувати побічні реакції на лікарські засоби.

 10. Проводити раціональну терапію  дітей та пацієнтів літнього віку.

 11. Обирати раціональні лікарські засоби пацієнтам із коморбідною патологією, зокрема із хронічними захворюваннями печінки та нирок.

 12. Розуміти особливості застосування лікарських засобів у вагітних жінок та жінок, які кормлять груддю.

 13. Обирати раціональну схему терапії гастроентерологічної патології, з урахуванням принципів доказової медицини.

Для кого цей курс: навчальний курс спрямований на лікарів різних спеціальностей закладів охорони здоров’я  та викладачів клінічних кафедр ЗВМО.

Структура та основна методологія курсу: в структуру та методологію навчального циклу впроваджено сучасні інноваційні технології навчання. Курс сформований з 4 модулів та розрахований на дистанційне навчання впродовж 8 тижнів.  Після успішного закінчення навчання видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації з нарахуванням 50 балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Весь навчальний матеріал викладено на веб-сайті курсу, який включає в себе лекції, записані модулі для самостійного навчання, онлайн вправи для самооцінки, а також дискусійний форум, де Ви зможете спілкуватися з іншими слухачами курсу разом з викладачами, обмінюватися ідеями та ділитися своїми думками і досвідом з питань застосування раціональної схеми терапії в гастроентерології у Вашій роботі. Усі матеріали будуть доступні Вам для навчання у будь-який зручний для Вас час.

Вартість навчання:
Вартість навчання на циклі ТУ "Актуальні питання клінічної фармакології в  сучасній гастроентерології (дистанційна форма навчання)" за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб складає 2350 грн. Після реєстрації Ви отримаєте підтвердження участі та всі інструкції для зарахування на курс, а також пакет документів для укладання договору на проведення оплати за навчання.  


Примітки:

Проведення навчального циклу ТУ пропонується в дистанційній формі. По закінченні навчання видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації та нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Заявки від закладів охорони здоров’я або фізичних осіб для проходження навчання на циклах ТУ за бюджетом або за контрактом пропонується направляти наступним чином:

 1. Шляхом заповнення он-лайн форм заявки/особистої картки курсанта на сайті (для фізичних осіб).

 2. Шляхом заповнення форми заявки та відправки її на е-mail: utcfm.nmu@gmail.com (для юридичних осіб).

 3. Направлення заявки на е-mail: utcfm.nmu@gmail.com чи поштою на адресу: бульв. Т. Шевченка, 13, м. Київ, 01601, Навчально-науковий центр - Український тренінговий центр сімейної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

Заявки надсилати за формою:

з/п
Найменування циклу ТУ Термін навчання ПІБ слухача/слухачів
Навчання за бюджетом (Б)
або за контрактом (К)
Потреба проживання в готелі
(«так», «ні»)
 1.  
         
     
     

 

Контакти для додаткової інформації:

(044) 360 80 81, (098) 288 16 46, (067) 824 88 04
E-mail: utcfm.nmu@gmail.cominfo@ucfm.com.ua