01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,13 e-mail:info@ucfm.com.ua

Український тренінговий центр сімейної медицини Навчально-науковий центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Актуальні питання клінічної фармакології в сучасній гастроентерології (50 балів БПР)

Дати проведення циклу ТУ та реєстрація:

Про цей курс: програма навчального циклу тематичного удосконалення (ТУ) «Актуальні питання клінічної фармакології в гастроентерології» розроблена з метою забезпечення підвищення якості лікування пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту, а також для впровадження в практику лікарів закладів охорони здоров’я сучасних ефективних та безпечних підходів до фармакотерапії захворювань шлунково-кишкового тракту. Всесвітня організація охорони здоров’я у 2017 році розпочала компанію «Ліки без шкоди» (Medication without harm), яка передбачає зменшення удвічі смертності від ятрогенних медикаментозних впливів протягом п’яти років. Згідно даної компанії Міністрам охорони здоров’я рекомендується ініціювати створення національних планів, які будуть включати зокрема системи та практики управління лікарськими засобами. Це обумовлено тим, що побічні (небажані, несприятливі) реакції на лікарські засоби (ПРЛЗ) у розвинутих країнах є основною причиною госпіталізації та смертності людей. Так, в США ПРЛЗ щорічно спричиняють більше 100 тис. фатальних випадків і призводять до витрат в середньому на суму 136 мільярдів доларів. У Канаді звернення за допомогою у відділення невідкладної терапії та на госпіталізацію з приводу ПРЛЗ серед літніх людей призводить до щорічних витрат в середньому на суму 35,7 млн доларів.

Мета курсу: забезпечення учасників необхідними знаннями та навичками щодо основних підходів раціональної фармакотерапії захворювань травного тракту, поглиблення знань з фармакокінетики основних груп лікарських засобів, які використовуються в практиці сімейного лікаря (терапевта, гастроентеролога) для лікування патології шлунково-кишкового тракту, ознайомлення з сучасними вимогами щодо персоналізованої терапії пацієнтів гастроентерологічного профілю, розширення знань щодо сучасних протоколів та настанов лікування патології органів травлення, удосконалення професійних  компетенцій із оцінки ризиків розвитку небажаних побічних реакцій та взаємодії лікарських засобів при лікуванні пацієнтів гастроентерологічного профілю та поглиблення знань і оволодіння навичками профілактики розвитку несприятливих побічних реакцій на лікарські засоби.

Очікуємо, що слухачі по завершенню даного навчального курсу зможуть вдосконалити свої компетенції з наступних напрямків, а саме:

 1. Оволодіти основними поняттями персоналізованої терапії.
 2. Призначати фармакокінетично обґрунтоване лікування пацієнтів із захворюваннями травного тракту.
 3. Аналізувати безпеку лікування залежно від індивідуальних особливостей пацієнта.
 4. Визначати зміну очікуваного ефекту від лікування при застосуванні індукторів або інгібіторів метаболізму лікарських засобів.
 5. Пояснювати ризики виникнення небажаних лікарських реакцій при застосуванні лікарських засобів із високою замінністю до білків плазми крові.
 6. Визначати фармакодинамічний синергізм та антагонізм лікарських засобів.
 7. Проводити аналіз фармакокінетичної та фармакодинамічної взаємодії лікарських засобів.
 8. Проводити аналіз потенції обраних лікарських засобів.
 9. Класифікувати побічні реакції на лікарські засоби.
 10. Проводити раціональну терапію  дітей та пацієнтів літнього віку.
 11. Обирати раціональні лікарські засоби пацієнтам із коморбідною патологією, зокрема із хронічними захворюваннями печінки та нирок.
 12. Розуміти особливості застосування лікарських засобів у вагітних жінок та жінок, які кормлять груддю.
 13. Обирати раціональну схему терапії гастроентерологічної патології, з урахуванням принципів доказової медицини.

Для кого цей курс: навчальний курс спрямований на лікарів різних спеціальностей закладів охорони здоров’я  та викладачів клінічних кафедр ЗВМО.

Структура та основна методологія курсу: в структуру та методологію навчального циклу впроваджено сучасні інноваційні технології навчання. Курс сформований з 4 модулів та розрахований на дистанційне навчання впродовж 8 тижнів.  Після успішного закінчення навчання видається посвідчення встановленого МОЗ України зразку про підвищення кваліфікації з нарахуванням 50 балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Весь навчальний матеріал викладено на веб-сайті курсу, який включає в себе лекції, записані модулі для самостійного навчання, онлайн вправи для самооцінки, а також дискусійний форум, де Ви зможете спілкуватися з іншими слухачами курсу разом з викладачами, обмінюватися ідеями та ділитися своїми думками і досвідом з питань застосування раціональної схеми терапії в гастроентерології у Вашій роботі. Усі матеріали будуть доступні Вам для навчання у будь-який зручний для Вас час.

Примітки:

* – змішана (денна та дистанційна) он-лайн форма навчання

Після успішного закінчення навчальних циклів слухачі отримають Посвідчення встановленого Міністерством охорони здоров’я України зразку, згідно з яким нараховується кількість балів, відповідно до Критеріїв нарахування балів БПР,  затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Даний цикл ТУ проводиться як за бюджетною формою навчання, так і на госпрозрахункових засадах, за контрактом. Після реєстрації Ви отримаєте підтвердження участі та всі інструкції для зарахування на курс.

 

Контакти для додаткової інформації: 
(093) 681 78 16, (068) 573 09 32, (098) 288 16 46
E-mail: ucfm.info@nmu.ua